VOWAK

Home

Veiligheidscoördinatie

Ventilatietechniek

Contact

EPB-verslaggeving

Daar het begrip EPB voor de meeste mensen nog wat vaag in de oren klinkt wordt dit aan de hand van een aantal vragen met antwoorden hier verduidelijkt.

 ->Wat verstaat men onder EPB ?

->Welk voordeel biedt dit mij als bouwheer ?

->Is EBP - verslaggeving een verplichting ?

->Wat zijn de gevolgen als mijn woning niet voldoet ?

 

  

Wat verstaat men onder EPB ?

-> Deze terminologie betekent Energie Prestatie en Binnenklimaat. Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie….) behalen.

^top^

 

Welk voordeel biedt dit mij als bouwheer ?

-> We worden dagelijks geconfronteerd met steeds stijgende energieprijzen om het even om welke brandstof het gaat. Vandaar dat het aan te raden is om eerst te investeren in energiezuinig bouwen of verbouwen omdat die werkzaamheden zeer moeilijk of vrijwel onmogelijk later uit te voeren zijn. De investering in thermische isolatie en energieprestatie is terugverdiend binnen een vijftal jaar.

Door in een woning voldoende verse lucht binnen te halen en de vervuilde, vochtige lucht naar buiten af te voeren, schept u een gezonde leefomgeving met meer comfort. Een gecontroleerde ventilatie loont dus voor de gezondheid van u en uw medemens.

Wie energiezuinig bouwt draagt ook bij tot een beter leefmilieu. Door minder energie te verbruiken om de woning te verwarmen en de woning te voorzien van sanitair warm water, vermindert de hoeveelheid rookgassen die in de lucht worden geblazen.

^top^

 

Is EBP-verslaggeving een verplichting ?

-> Ja, vanaf 2006 moet voor elke nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement een EPB-aangifte gebeuren en een Energieprestatiecertificaat uitgereikt worden. Dit certificaat laat toe om het energieverbruik in “standaardomstandigheden” te vergelijken met dat van andere woningen of appartementen. Hiertoe is de bouwheer verplicht een EPB–verslaggever aan te stellen die de startverklaring ( evenals de rekenresultaten uit de ontwerpgegevens ) indient uiterlijk 8 dagen voor de start van de werkzaamheden. De werkzaamheden mogen pas aangevat worden nadat de startverklaring is ingediend. De definitieve EPB-aangifte moet gebeuren binnen de zes maanden na ingebruikname van de woning. De aangifte toont aan of er al dan niet aan de eisen voldaan is.

^top^

 

Wat zijn de gevolgen als mijn bouwwerk niet voldoet ?

-> Als een woning niet voldoet aan de gestelde eisen, zal de overheid een administratieve boete opleggen. Indien blijkt dat de verslaggever niet correct gerapporteerd heeft, krijgt de verslaggever een boete. De boete is afhankelijk van de overtreding; hoe groter de overtreding, hoe groter de boete.

Bij het niet naleven van eisen inzake thermische isolatie bedraagt de boete ongeveer driemaal de ‘uitgespaarde’ investering.

Bij het niet naleven van eisen inzake ventilatievoorzieningen, is de boete gelijk aan de ‘uitgespaarde’ investering.

^top^

 

Copyright VOWAK 2006 ©