VOWAKVOWAK

Home

EPB

Ventilatietechniek

Contact

Veiligheidscoördinatie

Over de veiligheidscoördinatie van een bouwwerk bestaat nogal wat onduidelijkheid. Om dit weg te werken wordt de veiligheidscoördinatie besproken aan de hand van een aantal veel gestelde vragen. De antwoorden zijn een vereenvoudigde samenvatting van wat de wetteksten voorschrijven.

 ->Is de veiligheidscoördinator nog verplicht voor kleine woningen ?

->Welke coördinatoren bestaan er en wat is hun taak ?

->Voor welke bouwwerven moet een coördinator aangesteld worden ?

->Wie moet de coördinatoren opstellen ?

->Wat kunnen de gevolgen zijn bij het niet aanstellen van de veiligheidscoördinatoren ?

 

 

Is de veiligheidscoördinator nog verplicht voor kleine woningen ?

-> De veiligheidscoördinator is ook voor kleinere werven (<500m˛) NIET afgeschaft. De coördinator kan onmogelijk afgeschaft worden omdat de basis ervan in de Europese wetgeving ligt. Voor meer informatie verwijs ik naar de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid, en sociaal overleg www.meta.fgov.be

^top^

 

Welke coördinatoren bestaan er en wat is hun taak ?

-> Er bestaan twee soorten coördinatoren, de coördinator-ontwerp (CO) en de coördinator-verwezenlijking (CV). De aanstelling van beide coördinatoren is verplicht.

De coördinator-ontwerp stelt tijdens de ontwerpfase een veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) op en opent een coördinatiedagboek (CD) en een postinterventiedossier (PID) voor de bouwplaats waarvoor hij aangesteld is.

De coördinator-verwezenlijking past het veiligheids- en gezondheidsplan aan en vult het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan.

Dit alles moet ervoor zorgen dat de verschillende uitvoerders van werkzaamheden elkaar of derden geen schade toebrengen bij gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden.

^top^

 

Voor welke bouwwerven moet een coördinator aangesteld worden ?

-> Wanneer ten minste twee aannemers betrokken zijn bij het bouwwerk. Dit kunnen aannemers, onderaannemers of zelfstandigen zijn. Belangrijk om weten is dat nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water, …)ook aannemers zijn. Wanneer er maar 1 aannemer is, moet hij het postinterventiedossier zelf opmaken en overdragen aan de bouwheer.

^top^

 

Wie moet de coördinatoren opstellen ? 

-> Voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen ≥500m˛ wordt de coördinator - ontwerp en verwezenlijking aangesteld door de opdrachtgever.

-> Voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen <500m˛ wordt de coördinator - ontwerp aangesteld door de architect, de coördinator - verwezenlijking wordt aangesteld door de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering of de bouwdirectie belast met de uitvoering.

De schriftelijke overeenkomst wordt bij ons gemaakt tussen de bouwheer en de veiligheidscoördinator.

^top^

 

Wat kunnen de gevolgen zijn bij het niet aanstellen van de veiligheidscoördinatoren ?

-> De strafmaatregelen zijn opgenomen in de welzijnswet en gaan van gevangenisstraffen tot geldboetes ten hoofde van de opdrachtgever, de aannemer en de architect.

Bovendien kunnen volgende problemen zich stellen:

- Het bouwwerk beschikt niet over een postinterventiedossier dat aanwezig moet zijn bij het beschrijven van de akte wanneer het bouwwerk verkocht wordt.

- De Technische Inspectie kan bij controle de werken op uw bouwplaats stilleggen.

- Wanneer een ongeval zich voordoet op de werf, kan de verzekering dit inroepen om niet te moeten uitkeren.

- Enz ...

^top^

 
Copyright VOWAK 2006 ©